800 213 213

Zdravotní poradna

Máte-li konkrétní zdravotní problém a chcete se dozvědět, jak jej nejlépe řešit?

Telefonního lékaře, a to na tel: 840 111 245 (hovorné si hradí volající v jednotném tarifu pro celé území ČR).

Máte možnost se zeptat na názor erudovaných lékařů, odborníků lékařské poradenské služby RBP.

KAŽDÝ DRUHÝ PÁTEK V MĚSÍCI (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Téma zveřejníme již brzy.

Přejít