800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11. 2. 2021

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s. požadoval informace týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců Revírní bratrské pokladny (RBP) definované léčbou přípravky z ATC skupiny A10 – léčiva k terapii diabetu. RBP poskytla požadované informace.

PÁTEK 24.9. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Virtuální pobočka RBP

Přejít