800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11. 2. 2021

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s. požadoval informace týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců Revírní bratrské pokladny (RBP) definované léčbou přípravky z ATC skupiny A10 – léčiva k terapii diabetu. RBP poskytla požadované informace.

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line