800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11. 2. 2021

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s., požadoval informace týkající  se anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců RBP definované léčbou přípravky z ATC skupiny C: KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. RBP poskytla požadované informace.