800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11. 2. 2021

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s. požadoval informace týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců RBP definované léčbou přípravky z ATC skupiny R: RESPIRAČNÍ SYSTÉM. Požadované informace byly poskytnuty.

CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line