800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11. 2. 2021

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s. požadoval informace týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců RBP definované léčbou přípravky z ATC skupiny R: RESPIRAČNÍ SYSTÉM. Požadované informace byly poskytnuty.