800 213 213

Žádost o informaci ze dne 8. 7. 2021

Žadatel, společnost Open Data Initiative, z.s., požadaoval informace o počtu vykázaných balení léčivých přípravků ze skupiny ATC J06BA02, ATC J06BA01, a to za období 2016 - 2021, v kombinaci s diagnostickými kódy uvedenými v žádosti. RBP poskytla žadateli informace dle přiloženého souboru.OpenDataInitiative_IMUNOGLOBINY_2016-2021.xlsx