800 213 213

Žádost o informaci ze dne 1. 7. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o. požadoval údaje týkající se  informací o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích, a to ve specifikaci uvedené v žádosti. RBP poskytla požadované  informace.