800 213 213

Žádost o informaci ze dne 12. 7. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o. požadoval data o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích za období od 1. 1. 2020 - 31. 3. 2021, a to ve struktuře uvedené v žádosti. RBP poskytla požadované informace prostřednictvím přiloženého souboru.