800 213 213

Žádost o informaci ze dne 5. 2. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o. požadoval informaci o zvláštních smlouvách o předepisování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných lékařem specializovaného pracoviště – centra, a to v detailech  specifikovaných v  žádosti. RBP poskytla  žadateli požadované informace.

OAKSConsulting_centraSmlouvy_2021_VYS.xlsx