800 213 213

Žádost o informaci ze dne 5. 2. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o. požadoval informaci o počtu počtech pacientů - pojištěnců, úhrady za LP, ZP a ZULP a úhrady za výkony, a to v detailech  specifikovaných v  žádosti. RBP poskytla žadateli požadované informace.

OAKSConsulting_vykazano_ODB-404-101-105-109-701_roky2018-2019.xlsx