800 213 213

Žádost o informaci ze dne 5. 2. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o., požadoval informaci o zvláštních smlouvách o předepisování a úhradě léčivých přípravků předepisovaných lékařem specializovaného pracoviště-centra. RBP poskytla  požadované informace.

OAKSConsulting_centraSmlouvy_2021_VYS.xlsx