800 213 213

Žádost o informaci ze dne 5. 12. 2023

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací:

Jaký objem finančních prostředků byl poskytnut držiteli rozhodnutí o registraci nebo jejich zástupci ve prospěch Vaší zdravotní pojišťovny v rámci zpětných plateb, jednotlivých či portfoliových bonusů, bonifikací, či jiných finanční plnění v souvislosti se spotřebou a úhradou léčivých přípravků na území České republiky?

Informaci prosím poskytněte zvlášť za kalendářní roky 2020, 2021 a 2022.

RBP poskytla požadovaná data.