800 213 213

Žádost o informaci ze dne 30. 11. 2023

Žadatel, společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o., požadoval údaje týkající se sdělení počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z léčivých přípravků:

  • L01FF04 nebo L01XC31
  • L01FF03 nebo L01XC28
  • L01FF02 nebo L01XC18
  • L01EX08 nebo L01XE29
  • L01FF06 nebo L01XC33
  • L01FF01 nebo L01XC17
  • L01FF05 nebo L01XC32
  • L01FX04 nebo L01XC11

a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace. RBP poskytla požadované informace.