800 213 213

Žádost o informaci ze dne 5. 12. 2023

Žadatel požadoval poskytnutí níže uvedených informací:

1. Kolik žádostí pojištěnců registrovaných u Vaší zdravotní pojišťovny Vaše zdravotní pojišťovna obdržela za roky 2022 a 2023 (k datu 31. 10. 2023):

a) v elektronické podobě,

b) v listinné podobě (na papírovém formuláři) prostřednictvím pobočkové sítě,

c) v listinné podobě (na papírovém formuláři) prostřednictvím poštovních doručovatelů,

přičemž žádám, aby odpověď na uvedený dotaz byla poskytnuta zejména ve vztahu k následujícím typům formulářů/žádostí pojištěnců:

a) přihlášení ke zdravotnímu pojištění,

b) přihlášení novorozence,

c) změna registračních údajů,

d) změna platební kategorie,

e) prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině,

f) žádost o nový průkaz pojištěnce,

g) žádost o výpis z účtu pojištěnce.

2. Kolik činila celková výše nákladů na zpracování výše uvedených žádostí podaných v listinné podobě?


RBP poskytla data v následujícím znění:

Kolik žádostí pojištěnců registrovaných u Vaší zdravotní pojišťovny Vaše zdravotní pojišťovna obdržela za roky 2022 a 2023 (k datu 31. 10. 2023):

K tomuto bodu uvádíme, že co se týče formy přijetí žádosti u bodů a) a b) (elektronická podoba, listinná podoba prostřednictvím pobočkové sítě, listinná podoba prostřednictvím poštovních doručovatelů), jsme schopni rozlišit pouze elektronické a listinné žádosti, tyto bez rozlišení způsobu doručení (skrze pobočkovou síť či poštovní doručovatele). Ve zbytku (body c) – g)) nejsme schopni formu doručení (elektronická či listinná) rozlišit vůbec.

a) přihlášení ke zdravotnímu pojištění:

K 01.01.2022 -   8 335 příchodů z toho 311 elektronicky (skrze aplikaci my213).

K 01.07.2022-   5 801 příchodů z toho 304 elektronicky (skrze aplikaci my213).

K 01.01.2023 – 5 677 příchodů z toho 185 elektronicky (skrze aplikaci my213).

K 01.07.2023 – 3 351 příchodů z toho 417 elektronicky (skrze aplikaci my213).

b) přihlášení novorozence:

V roce 2022 máme registrováno 4 595 novorozenců z toho 1 474 elektronicky (skrze aplikaci my213).

V roce 2023 máme registrováno od 01.01.2023 do 31.10.2023 3 415 novorozenců z toho 1 116 elektronicky (skrze aplikaci my213).

c) změna registračních údajů:

V roce 2022 bylo provedeno 77 904 změn v registračních údajích.

Od 01.01.2023-31.10.2023 bylo provedeno 63 952 změn v registračních údajích.

d) změna platební kategorie:

Od 01.01.2022-31.12.2022 bylo provedeno klienty 38 902 změn.

Od 01.01.2023-31.10.2023 bylo provedeno klienty 37 380 změn.

e) prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině:

V roce 2022 bylo učiněno 840 prohlášení o dlouhodobém pobytu.

Od 01.01.2023-31.10.2023 bylo učiněno 1 435 prohlášení o dlouhodobém pobytu (nárust způsobili ukrajinští uprchlíci, kteří nemuseli dodržet 6 měsíců).

f) žádost o nový průkaz pojištěnce:

V roce 2022 bylo zažádáno o 22 019 průkazů.

Od 01.01.2023-31.10.2023 bylo zažádáno o 16 452 průkazů.

g) žádost o výpis z účtu pojištěnce:

V roce 2022 bylo zažádáno o 2 554 osobních účtů.

Od 01.01.2023-31.10.2023 bylo zažádáno o 2 238 osobních účtů.

Kolik činila celková výše nákladů na zpracování výše uvedených žádostí podaných v listinné podobě?

K tomuto Vám sdělujeme, že nejsme schopni určit náklady na zpracování žádostí zaslaných v listinné podobě.