800 213 213

Žádost o informaci ze dne 4.5.2023

Žadatelka požadovala seznam ortodontických pracovišť, se kterými měla RBP podepsanou smlouvu o úhradě v letech 2002-2022. RBP poskytla požadované informace.