800 213 213

Žádost o informaci ze dne 5.5.2023

Žadatel požadoval údaje týkající se poskytnutí informací o léčivém přípravku Enstilar, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.