800 213 213

Žádost o informaci ze dne 24.4.2023

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s., požadoval údaje týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců RBP definované léčbou přípravky ATC skupin, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.