800 213 213

Žádost o informaci ze dne 27. 7. 2021

Žadatel TME solutions s.r.o. požadoval data týkající se odborností poskytovatelů zdravotní péče předepisujících léčiva z vybraných oblastí (definováno ATC skupinou viz příloha) za období 1/2020 - 6/2021, a to ve struktuře defnované v žádosti. RBP data poskytla v přiloženém souboru.

TMEsolutions_210727_REC1_proLPatc_202001-202106.xlsx