800 213 213

Žádost o informaci ze dne 27. 7. 2021

Žadatelka požadovala informaci o výplatě kompenzace vyplacené dle vyhlášky č. 172/2021, a to zdravotnickému zařízení Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj. RBP sdělila, že uvedenému subjektu byla poskytnuta dle §20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., odměny ve výši 409.428,00 Kč, navýšení dle bodů 7,8 části B) Přílohy č. 6 vyhlášky č. 305/2020 Sb., dle 172/2021 Sb., částku 287.676,00 Kč.