800 213 213

Žádost o informaci ze dne 27.3.2023

Žadatel, společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o., požadoval údaje týkající se sdělení počtu uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM a sdělení počtu pojištěnců, kteří v daném měsíci dosáhli věku 13 let, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.