800 213 213

Žádost o informaci ze dne 23.3.2023

Žadatel, Open Data Initiative z.s., požadoval údaje týkající se objemu uhrazených léčivých přípravků, objemu uhrazených zdravotnických prostředků a objemu uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.