800 213 213

Žádost o informaci ze dne 30.3.2023

Žadatel, společnost TME Solutions s.r.o., požadoval údaje týkající se úhrad léčivých přípravků používaných ve specializovaných centrech s rozlišením na MKN diagnózy a další, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.