800 213 213

Žádost o informaci ze dne 12.4.2023

Žadatelka požadovala údaje týkající se počtu pojištěnců ve věku 6-45 let v jednotlivých letech, souhrnného počtu nových případů myokarditidy nebo perikarditidy pojištěnců ve věku 6-45 let a dalších informací o těchto pojištěncích, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.