800 213 213

Žádost o informaci ze dne 23. 11. 2023

Žadatel požadoval informace o množství poukazů uplatněných pojištěnci Vaší pojišťovny za jednotlivé viskosuplementační zdravotnické prostředky v období od 01.01.2022 po jednotlivých měsících až ke dni podání žádosti, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.