800 213 213

Žádost o informaci ze dne 22. 11. 2023

Žadatel, společnost BAYER s.r.o., požadoval informace o spotřebě přípravků referenční skupiny č. 103/1 - protilátky anti-VEGF v oftalmologii podle specifikace v příloze žádosti. RBP poskytla požadované informace.