800 213 213

Žádost o informaci ze dne 23. 11. 2023

Žadatelka požadovala informace týkající se nákladů na léčbu hypertenze za rok 2021, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.