800 213 213

Žádost o informaci ze dne 20. 2. 2024

Žadatel požadoval následující informace:

1. Počet unikátních pojištěnců v daném roce narozených a registrovaných u RBP s uhrazeným výkonem 02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb po jednotlivých letech od roku 2019 do roku 2023.

2. Počet unikátních pojištěnců v roce 2023 13-letých, registrovaných u RBP a s uhrazeným výkonem 02032 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v roce 2023-2024.

3. Počet unikátních pojištěnců v daném roce po věkových kategoriích 15-21 a 21-40 let a registrovaných u RBP, s uhrazeným výkonem 63050 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA GYNEKOLOGEM A PÉČE S NÍ SOUVISEJÍCÍ u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb po jednotlivých letech 2019–2023.

4. Počet unikátních pojištěnců v daném roce ve věkové kategorii 15-21 let, registrovaných u RBP, s uhrazeným výkonem 01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb po jednotlivých letech 2019-2023.

RBP poskytla požadovaná data v anonymizované podobě.