800 213 213

Žádost o informaci ze dne 28. 2. 2024

Žadatel žádal o sdělení následujících informací:

1. Řešila Vaše zdravotní pojišťovna někdy situaci, kdy byla potřeba vyřešit vzniklý spor prostřednictvím mediace (alternativního způsobu řešení konfliktů), jestliže byl uchazeč na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb ve výběrovém řízení doporučen Komisí zdravotním pojišťovnám ČR, aby s ním uzavřely smlouvy a nakonec se tak nestalo?

2. Pokud na výše položenou otázku odpovíte kladně, tak bych ještě potřebovala vědět, jaký byl výsledek a zda mediace dokázala zvrátit rozhodnutí Komise?

RBP sdělila, že dosud neřešila spor prostřednictvím mediace v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Doporučující stanovisko dle ustanovení § 52 zákona č. 48/1997 Sb., nezakládá právo poskytovatele na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou, zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledku výběrového řízení.