800 213 213

Žádost o informaci ze dne 15. 2. 2024

Žadatel žádal o poskytnutí informací o věkové sktruktuře pojištěnců RBP v členění na muže a ženy, a to k datu 31.12.2023 a k 31.12.2022.

RBP poskytla údaje:

Věková struktura pojištěnců.pdf