800 213 213

Žádost o informaci ze dne 2.6.2023

Žadatel se obrátil na RBP s žádostí o způsobu kalkulace úhrad zdravotní péče ve vztahu ke konkrétním poskytovatelům zdravotních služeb, a sdělení informace o výši individuálních základních sazeb ve vztahu ke konkrétním poskytovatelů, a to vše za období od 1.1.2020 do 31.12.2022.

K tomuto RBP sdělila, že co se týče způsobu výpočtu úhrad, tyto vyplývají z příslušných úhradových vyhlášek pro daný rok, přičemž v těchto vyhláškách jsou stanoveny úhradové mechanismy. Pokud má některý z poskytovatelů způsob kalkulace stanoven odlišně, případně má-li sjednanou individuální výši základních sazeb, je tato informace uvedena v příslušném dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb. Veškeré podepsané dodatky jsou volně přístupné na webových stránkách - https://www.my213.cz/vyhledani/smlouvy