800 213 213

Žádost o informaci ze dne 20.5.2023

Žadatelka se obrátila na RBP s žádostí o poskytnutí informací o počtu proplacených vyšetření provedených formou LIT – lumbální infuzní test u dětí mladší 5 let, a to za posledních 10 let.

RBP žadatelce na tuto žádost odpověděla tak, že lumbální infuzní test nemá stanoven samostatný kód v Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR (vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami). Lumbální infuzní test je vykazován pod obecným kódem prosté lumbální punkce (kód 29410). S ohledem na uvedené nejsme schopni (dle vykázaných zdravotních kódů) identifikovat pacienty, u kterých byl lumbální infuzní test proveden, neboť nerozlišíme, zda se jednalo o prostou lumbální punkci anebo o lumbální infuzní test.