800 213 213

Žádost o informaci ze dne 8.6.2023

Žadatel, společnost TME solutions s.r.o., požadoval data týkající se úhrady léčivých přípravků schválených a hrazených na základě paragrafu 16, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla data v přiloženém souboru.

 data