800 213 213

Žádost o informaci ze dne 2. 6. 2021

Žadatel, Petr Knot, požadoval informaci o plánovaném a skutečném počtu zaměstnanců (přepočteno na úvazek 1,0) v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 a průměrný měsíční platu za toto období a dále délku základní denní pracovní doby ve výše uvedených obdobích. RBP poskytla žadateli informace odkazem na výroční zprávy, ze kterých jsou požadované informace dostupné.