800 213 213

Žádost o informaci ze dne 12. 5. 2021

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s., požadoval informaci o celkovém počtu ze strany RBP, uhrazených výkonů 09513, unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byl uhrazen výkon 09513, unikátních lékařů, kteří provedli výkon 09513, za období 2015 - 2020 a dále celkový počet uhrazených výkonů 01300, 09557, 35050, 38023., unikátních pojištěnců, kterým byly uhrazeny výkony 01300, 09557, 35050, 38023 a unikátních lékařů, kteří provedli výkon výkony 01300, 09557, 35050, 38023, a to za období 7/2020-4/2021. Požadované informace byly poskytnuty.

IQVIASolutions_VYK_vyber_2015-2020_20210521.xlsx