800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11. 6. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o. požadoval údaje týkajícídat o péči pacienty s urticarií, u kterých byla na ambulantní výkon vykázána diagnóza L50 a podskupiny a informace o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích se základní diagnózou L50.X, a to za období 2018-2020. RBP poskytla požadované  informace.

OAKSConsulting_VYKaZUMZULP_L50.xlsx