800 213 213

Žádost o informaci ze dne 16. 3. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o., požadoval informaci o počtu  unikátních pojištěnců v okresech dle věku za rok 2020. RBP poskytla  požadované informace.

OAKS počet pojištěnců RBP.xlsx