800 213 213

Žádost o informaci ze dne 16. 3. 2021

Žadatel, pan Radek Kovács, požadoval informace o počtu provedených výkonů v letech 2016 – 2020 včetně  níže uvedených signálních kódů a podle okresů ČR: 13101, 13102, 13103, 01298, 0129, 01022, 81439, 13021, 13022, 13023, 13051, 13053, 13055, 13065 a 13077. RBP poskytla žadateli požadované informace.KovacsRadek_210322_VYK_dleKOD_2016-2020.xlsx