800 213 213

Žádost o informaci ze dne 9. 3. 2021

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s. požadoval informace týkající se celkového počtu uhrazených jednotek léků v ČR za období 1/2020-12/2020 pro léčivé přípravky specifikované v žádosti. Požadované informace byly poskytnuty.

IQVIASolutions_210317_1_ZULPaREC_proLPkod_KcMnoRci_1-12_2020.xlsx