800 213 213

Žádost o informaci ze dne 18. 3. 2021

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s., požadoval informace týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců RBP definované léčbou přípravky z ATC skupiny L – CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVA. RBP poskytla požadované informace.


CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line