800 213 213

Žádost o informaci ze dne 18. 3. 2021

Žadatel, společnost IQVIA Solutions a.s., požadoval informace týkající se anonymizovaných dat o pacientské kohortě v rámci pojištěnců RBP definované léčbou přípravky z ATC skupiny L – CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVA. RBP poskytla požadované informace.