800 213 213

Žádost o informaci ze dne 14. 12. 2023

Žadatel, Open Data Initiative z.s., požadoval poskytnutí informací o pojištěncích, u nichž byl v období od roku 2019 do roku 2023 vykázán alespoň 2x diagnostický kód E11 (diabetes mellitus 2.typu), a to v detailech dále v žádosti specifikovaných.

RBP poskytla požadovaná data v anonymizované podobě.