800 213 213

Žádost o informaci ze dne 14. 12. 2023

Žadatel, Open Data Initiative z.s., požadoval poskytnutí informací týkajících se objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely, a to v detailech dále specifikovaných v žádosti.

RBP poskytla požadovaná data.