800 213 213

Žádost o informaci ze dne 3. 1. 2024

Žadatel požadoval informace o počtu 95202 nebo 95203, počtu uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM, a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla anonymizována data.