800 213 213

Žádost o informaci ze dne 11.4.2023

Žadatel, Open Data Initiative z.s., požadoval údaje týkající se informací o vybraných výkonech (výkon č. 91397, 81397, 81395, 91167), a to v detailech dále v žádosti specifikovaných. RBP poskytla požadované informace.