800 213 213

Žádost o informaci ze dne 22. 1. 2021

Žadatel, společnost OAKS Consulting s.r.o. požadoval informaci o datech o vykázaném vyšetření mamografem, a to v detailech specifikovaných v  žádosti. RBP poskytla žadateli požadované informace.OAKSConsulting_VYK_Mamo_2019-2020.xlsx