800 213 213

Základní polohy

Pro kvalitní cvičení je nesmírně důležité správné nastavení základní polohy.