800 213 213

Zaměřeno na bedra

Předkládaný soubor cvičení je zaměřen zejména na oblast bederní páteře, kam bývají nejčastěji lokalizovány potíže v rámci bolestí zad.

Videonahrávky obsahují cvičení na vnímání těla, zejména oblasti bederní páteře a pánve, cvičení dechová a jednoduchá cvičení uvolňovací, protahovací a zpevňující včetně stabilizace dané oblasti. Slovní doprovod je podrobný a podporuje mentální soustředění cvičícího.

Předkládaný soubor cvičení je rozdělen na základní polohy a dvě lekce, které na sebe navazují.