800 213 213

RBP: Psyché je mocná čarodějka 11. října 2021

Už druhým rokem pokračuje projekt zdravotní pojišťovny RBP zaměřený na podporu psychosomatické medicíny. Jeho cílem je zvýšit efektivitu léčby pacientů s chronickými obtížemi a za pomoci psychosomatické medicíny snížit celkové náklady na léčbu a opakovaná vyšetření u chronických obtíží.

 „Základem je bio-psycho-sociální přístup. Lékař v oboru psychosomatická medicína proto dbá na rovnováhu všech složek tak, aby byl zajištěn celostní přístup k onemocnění,“ uvedla ředitelka pro zdravotnictví RBP  Eva Misiačková.

Psychosomatická léčba je založena na pohovoru, během kterého by měl lékař nebo psycholog vyhodnotit, jaké životní momenty mohou stát za zdravotními problémy pacienta. Partnerem projektu RBP je společnost MediBra s.r.o., což je zdravotnické zařízení vedené lékařkou s atestací z psychosomatické medicíny MUDr. Barborou Brannou. Konzultace s pojištěnci RBP v tomto případě probíhají formou osobní návštěvy nebo distančně (Skype, Microsoft Teams, videohovor apod.) a jejich konkrétní počet stanoví příslušný odborník. 


Příspěvek RBP na jednu uskutečněnou psychosomatickou konzultaci činí 750,- Kč.

Psychosomatika se obecně zabývá souvislostmi mezi stavy těla (soma), duše (psyché) a některých dalších vlivů (životní styl, trauma, životní prostředí, rodinná situace apod.). Často se pak stává, že když si „hlava“ neví rady, tělo to vyřeší nemocí (somatizace). Cílem léčby je najít zdroj obtíží a obnovit rovnováhu. Psychika může být spouštěčem mnoha nemocí – bolestí zad a hlavy, astmatu, alergií, lupenky, poruch pohybového aparátu, kožních vyrážek, gynekologických problémů, bolestí v krku, únavového syndromu, častého nachlazení a rýmy a mnoha dalších.