800 213 213

Světový den srdce 29. září 2021

Oslavte s námi Světový den srdce, který si každoročně připomínáme 29. září. Světová federace srdce pod patronací Světové zdravotnické organizace (WHO) pořádá kampaň již od roku 2000.
Hlavním smyslem a poselstvím akce je upozornit na narůstající počet kardiovaskulárních onemocnění a podpora prevence v populaci.

„V České republice jsou kardiovaskulární onemocnění nečastější příčinou úmrtí, kdy hypertenze a dyslipidémie patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory srdečně-cévních komplikací. Ovlivněním léčby a rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění klesá počet závažných srdečně-cévních komplikací,“ říká Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel RBP, zdravotní pojišťovny.

„V roce 2019 zahájila RBP, zdravotní pojišťovna pilotní projekt Horizont II zaměřený na zlepšování kvality péče o pacienty s hypertenzí, a to především s cílem odvrácení nebo alespoň oddálení komplikací za pomoci telemedicíny. Do Horizontu II se zapojilo přes padesát ambulancí a na dva tisíce pacientů s hypertenzí a dalším rizikovým faktorem. Lidé, kteří jsou pod stálým dohledem, kdy nonstop elektronicky monitorujeme jejich krevní tlak, lépe spolupracují. Jejich celková léčba je levnější, protože odpadá nutnost nákladné hospitalizace, průměrné náklady na pobyt v nemocnici jsou např. při infarktu cca 143 tisíc korun. Proto jako zdravotní pojišťovna vnímáme potřebu zaměřit preventivní programy právě do této oblasti,“ dodává Mgr. MUDr. Eva Misiačková, ředitelka pro zdravotnictví.