800 213 213

Příloha č. 2 - Aktualizace výkonů telemedicny k 1.1.2024 12. prosince 2023

Aktualizace výkonů k 1.1.2024

RBP, zdravotní pojišťovna informuje, že poskytovatelům zdravotních služeb, kteří mají v platné Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb nasmlouván výkon (SZP) TELEMEDICÍNA - VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM,  dosud vykazovaný pod číslem výkonu 09557, tento výkon automaticky přečísluje v Příloze č. 2 Smlouvy. Nově bude pro vykazování této péče číslo výkonu 09821. Číslo výkonu 09557 bude v souvislosti s novelou vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů využíváno k vykazování OŠETŘENÍ DÍTĚTE od 12 LET DO 18 LET.