800 213 213

Programem partner213 rozšířila RBP počet kontaktních míst 1. prosince 2023

Zdravotní pojišťovna RBP s využitím nových smluvních partnerů realizuje zcela nový nástavbový program „partner213“. 

Jde o projekt on-line komunikace klienta s pojišťovnou prostřednictvím vybraných informačních středisek měst a obcí, v místech, kde RBP nemá svou vlastní pobočku. RBP vybavuje tato pracoviště technickými prostředky, které umožní bezpečnou komunikaci se zdravotní pojišťovnou. Tato pracoviště slouží pro RBP jako podatelna.

„Naši pojištěnci už nebudou muset osobně odevzdávat doklady na pobočkách RBP ani je zasílat poštou. Stačí, když navštíví nejbližší partnerské místo, kde jeho pracovníci ověří základní identifikační a kontaktní údaje klienta a ty pak společně s naskenovanými doklady odešlou  prostřednictvím messagingu (služby pro okamžité zasílání zpráv), přímo do aplikace „my213“. Všechno ostatní už si RBP s klientem vyřizuje sama.  To vše by mělo trvat jenom několik málo minut,“ říká Robert Hruška, ředitel pro obchod a správu RBP, zdravotní pojišťovny.

Smluvní partnerská místa pro komunikaci s RBP jsou pro snadnou orientaci klientů označena logem projektu:

RBP tak k 39 kamenným pobočkám připravila dalších, dnes již 22 pracovišť partner213.

Jako poslední byla zprovozněna pracoviště ve 

  • Staré Vsi nad Ondřejnicí v prostorách obecního úřadu od 01.11.2023 
  • Uherském Brodu v prostorách Městského informačního centra od 01.12.2023.

Nová komunikační centra partner213 budou postupně vznikat i na dalších místech po celém území ČR hlavně v oblastech s menší hustotou pobočkové sítě případně zhoršenou dostupností a jsou určena především pro pojištěnce, kteří preferují osobní návštěvu pracovišť nebo nemají dostatečné technické vybavení pro elektronickou komunikaci, kterou jako zdravotní pojišťovna klientům doporučujeme, a to buď prostřednictvím aplikace my213 nebo s využitím Virtuální pobočky.

Vaše RBP